{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Hulshorststraat 12

2573 EK 'S-Gravenhage
€ 385.000,-

€ 385.000,-
1930
318 m²
0
€ 0,- per

Hulshorststraat 12

TE KOOP
Hulshorststraat 12 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in het Rustenburg Oostbroek, in een zijstraat van de Dierenselaan. Het gebied kenmerkt zich door een bijzondere mix aan landelijke winkelketens en lokale winkeliers. Naast het supermarktaanbod is het aanbod in non-food zeer divers met een apotheek, speelgoedwinkel, drogisterijen en een grote verscheidenheid aan winkels in het mode- en kledingsegment. Ook zijn de mogelijkheden voor een lunch of een drankje in de directe omgeving in voldoende mate aanwezig.

BEREIKBAARHEID
Vlakbij het gebouw is een bus- en tramhalte gelegen. Hierdoor is het object snel en eenvoudig te bereiken met tramlijn 6 (Den Haag CS - Castricumplein), Randstadrail 4 (Den Haag CS - Den Haag Uithof) en buslijn 26 (Kijkduin - station Voorburg).

Ook met eigen vervoer is de bereikbaarheid uitstekend. De 'De la Reyweg' vormt immers een directe verbinding met de ringweg S106.

PARKEREN
Het pand beschikt over een eigen terrein, mede ten behoeve van parkeren. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk.

OBJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een omstreeks 1930 gebouwd industrieel gebouw. Het gebouw is recentelijk in gebruik geweest als bedrijfsruimte en heeft een vloeroppervlak van circa 318 m² v.v.o., verdeeld over een begane grond (263 m² v.v.o.) en eerste verdieping (55 m² v.v.o.) met buitenterrein (410 m²) en verder toebehoren.

Verkoper heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren, opgesteld door Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers b.v. en een asbestinventarisatie met Projectnummer HE8282.

METRAGE
De totale oppervlakte bedraagt ca. 318 m² v.v.o., verdeeld als volgt:
- Begane grond: ca. 263 m² v.v.o.;
- 1e verdieping: ca. 55 m² v.v.o.;
- Buitenterrein: ca. 410 m².

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavig object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- Hoge bedrijfsdeur;
- CV-installatie;
- Goede hoogte in het bedrijfsdeel;
- Veel daglicht;
- Poort naar het binnenterrein.

BESTEMMINGSPLAN
Rustenburg Oostbroek' vastgesteld d.d. 17-09-2009.

Het object beschikt thans over een bedrijfsmatige bestemming en is geschikt voor bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar met de functiemengingscategorieën A en B. Deze categorieën zijn goed mengbaar met gevoelige functies zoals wonen.

In de praktijk betekent dit dat de volgende functies mogelijk zijn:
- Kantoor;
- Bedrijfsruimte;
- Opslagruimte;
- Werkplaats;
- Magazijn.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel G.
Het Energielabel is geldig tot 06 maart 2029.

VRAAGPRIJS
€ 385.000,- k.k.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ?s-Gravenhage
Sectie: AL
Nummer: 2291
Grootte: 719 m²

De grond zal worden uitgegeven op eeuwigdurende erfpacht, waarvan de canon eeuwigdurend is afgekocht.

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op rekening van de verkoper (gemeente Den Haag).

OVEREENKOMST
Overeenkomst tot vestiging erfpacht Gemeente Den Haag.

VOORBEHOUD VERKOPER (GEMEENTE)
De verkoop geschiedt onder het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring en positieve uitkomst Bibob.

DATAROOM
Via ons kantoor is het mogelijk toegang te verkrijgen tot de dataroom waarin alle relevante stukken zijn opgenomen.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 85 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport Projectnummer HE8282 aan partijen genoegzaam bekend.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens in te zien middels de dataroom. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, erfpachtvoorwaarden, stukken m.b.t. asbest en bodem etc.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

TE KOOP
Hulshorststraat 12 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in het Rustenburg Oostbroek, in een zijstraat van de Dierenselaan. Het gebied kenmerkt zich door een bijzondere mix aan landelijke winkelketens en lokale winkeliers. Naast het supermarktaanbod is het aanbod in non-food zeer divers met een apotheek, speelgoedwinkel, drogisterijen en een grote verscheidenheid aan winkels in het mode- en kledingsegment. Ook zijn de mogelijkheden voor een lunch of een drankje in de directe omgeving in voldoende mate aanwezig.

BEREIKBAARHEID
Vlakbij het gebouw is een bus- en tramhalte gelegen. Hierdoor is het object snel en eenvoudig te bereiken met tramlijn 6 (Den Haag CS - Castricumplein), Randstadrail 4 (Den Haag CS - Den Haag Uithof) en buslijn 26 (Kijkduin - station Voorburg).

Ook met eigen vervoer is de bereikbaarheid uitstekend. De 'De la Reyweg' vormt immers een directe verbinding met de ringweg S106.

PARKEREN
Het pand beschikt over een eigen terrein, mede ten behoeve van parkeren. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk.

OBJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een omstreeks 1930 gebouwd industrieel gebouw. Het gebouw is recentelijk in gebruik geweest als bedrijfsruimte en heeft een vloeroppervlak van circa 318 m² v.v.o., verdeeld over een begane grond (263 m² v.v.o.) en eerste verdieping (55 m² v.v.o.) met buitenterrein (410 m²) en verder toebehoren.

Verkoper heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren, opgesteld door Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers b.v. en een asbestinventarisatie met Projectnummer HE8282.

METRAGE
De totale oppervlakte bedraagt ca. 318 m² v.v.o., verdeeld als volgt:
- Begane grond: ca. 263 m² v.v.o.;
- 1e verdieping: ca. 55 m² v.v.o.;
- Buitenterrein: ca. 410 m².

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavig object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- Hoge bedrijfsdeur;
- CV-installatie;
- Goede hoogte in het bedrijfsdeel;
- Veel daglicht;
- Poort naar het binnenterrein.

BESTEMMINGSPLAN
Rustenburg Oostbroek' vastgesteld d.d. 17-09-2009.

Het object beschikt thans over een bedrijfsmatige bestemming en is geschikt voor bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar met de functiemengingscategorieën A en B. Deze categorieën zijn goed mengbaar met gevoelige functies zoals wonen.

In de praktijk betekent dit dat de volgende functies mogelijk zijn:
- Kantoor;
- Bedrijfsruimte;
- Opslagruimte;
- Werkplaats;
- Magazijn.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel G.
Het Energielabel is geldig tot 06 maart 2029.

VRAAGPRIJS
€ 385.000,- k.k.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ?s-Gravenhage
Sectie: AL
Nummer: 2291
Grootte: 719 m²

De grond zal worden uitgegeven op eeuwigdurende erfpacht, waarvan de canon eeuwigdurend is afgekocht.

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op rekening van de verkoper (gemeente Den Haag).

OVEREENKOMST
Overeenkomst tot vestiging erfpacht Gemeente Den Haag.

VOORBEHOUD VERKOPER (GEMEENTE)
De verkoop geschiedt onder het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring en positieve uitkomst Bibob.

DATAROOM
Via ons kantoor is het mogelijk toegang te verkrijgen tot de dataroom waarin alle relevante stukken zijn opgenomen.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 85 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport Projectnummer HE8282 aan partijen genoegzaam bekend.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens in te zien middels de dataroom. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, erfpachtvoorwaarden, stukken m.b.t. asbest en bodem etc.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}