{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Giessenweg 34

3044 AL Rotterdam
€ 1.150.000,-

€ 1.150.000,-
1987
1.659 m²
0
€ 0,- per

Giessenweg 34

Algemeen
Giessenweg 34
Het betreft een bedrijfscomplex ter grootte van circa 1.660 m², bestaande uit circa 1.115 m² bedrijfsruimte en circa 544 m² kantoorruimte/toiletten/kantine etc. Het complex is tevens voorzien van een (afsluitbaar) buitenterrein met een (naar schatting) bruikbaar oppervlakte van circa 750 m². Het object is herkenbaar gesitueerd op bedrijventerrein ?Spaanse Polder? en is uitstekend bereikbaar.

Parkeren
Voldoende parkeermogelijkheden op het bij het complex behorende buitenterrein alsmede langs de openbare weg in de directe omgeving.

Locatiegegevens
Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen.

Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte bevindt zich op loopafstand van het gebouw.

Voorwaarden en condities
Kadastrale gegevens
Gemeente : Rotterdam
Sectie : AC
Nummer : 935
Grootte : 3.200 m²

Eigendom : Erfpacht

Het erfpachtrecht loopt tot en met 13 mei 2084 en is gedurende de eerste 50 jaar afgekocht. Het blote eigendom rust bij de gemeente Rotterdam. Het object is momenteel bij PostNL in gebruik als post(voor)sorteercentrum.

Verkoopprijs
€ 1.150.000,-- kosten koper.

Aanvaarding
In overleg.

Bestemming
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:
a. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:
a. ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van
de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. voor wat betreft activiteit 50 inclusief subcategorieën van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten
(handel/reparatie van auto's, motorfietsen) nieuwe bedrijven als hiervoor bedoeld uitsluitend zijn toegelaten als deze een
minimale omvang (b.v.o) hebben van 1000 m2;
c. nieuwe Bevi-inrichtingen uitsluitend zijn toegelaten als de persoonsgebonden 10-6 risicocontour beperkt is tot de eigen
bedrijfskavel;
d. op het adres Giessenweg 70 tevens detailhandel is toegestaan, uitsluitend in aard en omvang zoals contractueel
vastgelegd met de gemeente Rotterdam;
e. op het perceel Vlaardingweg 30 tevens een een verkooppunt voor motorbrandstoffen (aardgas en/of biogas) is
toegelaten;
b. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' zijn tevens bedrijfswoningen toegelaten;
c. één horecagelegenheid, met een b.v.o. van maximaal 1100 m2, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca';
d. ter plaatse van het perceel begrensd door de Galateeweg, de Matlingeweg, de op- en afrit naar en van de A20 en de
Thurledeweg is tevens ondersteunende detailhandel en ondersteunende horeca toegestaan, uitsluitend ten dienste van
en voortvloeiend uit de ter plaatse toegelaten groothandel in vis, met een maximum b.v.o. van totaal ten hoogste 400
m2;
e. ter plaatse van de functieaanduiding “groothandel” is uitsluitend het verhandelen door middel van groothandel van
verschillende, voornamelijk dagverse goederen, zoals vleeswaren, vis, groenten en fruit, zuivel en bloemen (dus geen l
leveringen aan particulieren) toegestaan, inclusief horeca met een gezamenlijk b.v.o. van maximaal 500 m2;
f. ter plaatse van de functieaanduiding "k" (Industrieweg 161) is tevens een kantoor toegestaan;
g. een tank lpg, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'tank lpg';
h. een vulpunt lpg, uitsluitend ter plaatse van functieaanduiding 'vulpunt lpg';
i. geluidwerende voorzieningen;
j. een gemaal, ter hoogte van het bestaande gemaal aan de Thurledeweg;
k. 'Waarde - Archeologie - 1', 'Waarde - Archeologie - 2', 'Waarde ? Archeologie - 3', voor zover de gronden mede als
zodanig zijn bestemd;
l. 'Leiding - Hoogspanning', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
m. 'Leiding - Gas', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
n. 'Waterstaat - Waterkering', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
o. 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Bouwjaar
1987 (BAG Viewer).

Levering
Het registergoed wordt geleverd en aanvaard in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen, met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.

Voorzieningen
Het object is voorzien van o.a.:
• elektrisch bedienbare overheaddeur;
• C.v. ?gasinstallatie met radiatoren;
• Verwarming in de bedrijfs-/kantoorruimte;
• Systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• Kantine voorzien van professionele apparatuur;
• Diverse toiletten, kleed- en wasruimten met lockers;
• Werkkast met uitstortgootsteen;
• Fietsenstalling;
• Afsluitbaar buitenterrein voorzien van betonklinkers;

Voorwaarden en condities
Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris deponeren.

Notaris
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed stellen van de koopovereenkomst. Alle kosten van overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de notariskosten zijn voor rekening van koper.

Bijzondere mededelingen
Voorbehoud : Goedkeuring van directie PostNL Real Estate
Koopovereenkomst : Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate, inclusief
een anti speculatiebeding en winstvolumeclausule.
Huurovereenkomst : Standaard huurovereenkomst PostNL Real Estate.
Huurperiode afhankelijk van sluitingsdatum PostNL vestiging.

Het object is momenteel in eigendom/gebruik bij PostNL, die voornemens is het object na verkoop voor een nader te bepalen huurperiode terug te willen huren.

Algemeen
Giessenweg 34
Het betreft een bedrijfscomplex ter grootte van circa 1.660 m², bestaande uit circa 1.115 m² bedrijfsruimte en circa 544 m² kantoorruimte/toiletten/kantine etc. Het complex is tevens voorzien van een (afsluitbaar) buitenterrein met een (naar schatting) bruikbaar oppervlakte van circa 750 m². Het object is herkenbaar gesitueerd op bedrijventerrein ?Spaanse Polder? en is uitstekend bereikbaar.

Parkeren
Voldoende parkeermogelijkheden op het bij het complex behorende buitenterrein alsmede langs de openbare weg in de directe omgeving.

Locatiegegevens
Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen.

Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte bevindt zich op loopafstand van het gebouw.

Voorwaarden en condities
Kadastrale gegevens
Gemeente : Rotterdam
Sectie : AC
Nummer : 935
Grootte : 3.200 m²

Eigendom : Erfpacht

Het erfpachtrecht loopt tot en met 13 mei 2084 en is gedurende de eerste 50 jaar afgekocht. Het blote eigendom rust bij de gemeente Rotterdam. Het object is momenteel bij PostNL in gebruik als post(voor)sorteercentrum.

Verkoopprijs
€ 1.150.000,-- kosten koper.

Aanvaarding
In overleg.

Bestemming
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:
a. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:
a. ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van
de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. voor wat betreft activiteit 50 inclusief subcategorieën van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten
(handel/reparatie van auto's, motorfietsen) nieuwe bedrijven als hiervoor bedoeld uitsluitend zijn toegelaten als deze een
minimale omvang (b.v.o) hebben van 1000 m2;
c. nieuwe Bevi-inrichtingen uitsluitend zijn toegelaten als de persoonsgebonden 10-6 risicocontour beperkt is tot de eigen
bedrijfskavel;
d. op het adres Giessenweg 70 tevens detailhandel is toegestaan, uitsluitend in aard en omvang zoals contractueel
vastgelegd met de gemeente Rotterdam;
e. op het perceel Vlaardingweg 30 tevens een een verkooppunt voor motorbrandstoffen (aardgas en/of biogas) is
toegelaten;
b. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' zijn tevens bedrijfswoningen toegelaten;
c. één horecagelegenheid, met een b.v.o. van maximaal 1100 m2, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca';
d. ter plaatse van het perceel begrensd door de Galateeweg, de Matlingeweg, de op- en afrit naar en van de A20 en de
Thurledeweg is tevens ondersteunende detailhandel en ondersteunende horeca toegestaan, uitsluitend ten dienste van
en voortvloeiend uit de ter plaatse toegelaten groothandel in vis, met een maximum b.v.o. van totaal ten hoogste 400
m2;
e. ter plaatse van de functieaanduiding “groothandel” is uitsluitend het verhandelen door middel van groothandel van
verschillende, voornamelijk dagverse goederen, zoals vleeswaren, vis, groenten en fruit, zuivel en bloemen (dus geen l
leveringen aan particulieren) toegestaan, inclusief horeca met een gezamenlijk b.v.o. van maximaal 500 m2;
f. ter plaatse van de functieaanduiding "k" (Industrieweg 161) is tevens een kantoor toegestaan;
g. een tank lpg, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'tank lpg';
h. een vulpunt lpg, uitsluitend ter plaatse van functieaanduiding 'vulpunt lpg';
i. geluidwerende voorzieningen;
j. een gemaal, ter hoogte van het bestaande gemaal aan de Thurledeweg;
k. 'Waarde - Archeologie - 1', 'Waarde - Archeologie - 2', 'Waarde ? Archeologie - 3', voor zover de gronden mede als
zodanig zijn bestemd;
l. 'Leiding - Hoogspanning', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
m. 'Leiding - Gas', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
n. 'Waterstaat - Waterkering', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
o. 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Bouwjaar
1987 (BAG Viewer).

Levering
Het registergoed wordt geleverd en aanvaard in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen, met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.

Voorzieningen
Het object is voorzien van o.a.:
• elektrisch bedienbare overheaddeur;
• C.v. ?gasinstallatie met radiatoren;
• Verwarming in de bedrijfs-/kantoorruimte;
• Systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• Kantine voorzien van professionele apparatuur;
• Diverse toiletten, kleed- en wasruimten met lockers;
• Werkkast met uitstortgootsteen;
• Fietsenstalling;
• Afsluitbaar buitenterrein voorzien van betonklinkers;

Voorwaarden en condities
Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris deponeren.

Notaris
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed stellen van de koopovereenkomst. Alle kosten van overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de notariskosten zijn voor rekening van koper.

Bijzondere mededelingen
Voorbehoud : Goedkeuring van directie PostNL Real Estate
Koopovereenkomst : Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate, inclusief
een anti speculatiebeding en winstvolumeclausule.
Huurovereenkomst : Standaard huurovereenkomst PostNL Real Estate.
Huurperiode afhankelijk van sluitingsdatum PostNL vestiging.

Het object is momenteel in eigendom/gebruik bij PostNL, die voornemens is het object na verkoop voor een nader te bepalen huurperiode terug te willen huren.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}